Telefon alarmowy

Czynny, tylko poza godzinami pracy biura, w dniu wyjazdu/powrotu autokaru. Tel: 664-097-679 pod tm numerem można uzyskać informację dotyczącą przejazdy autokaru, ewentualnych opóźnieniach. Telefon alarmowy nie udziela informacji odnośnie oferty.